islom-instituti@umail.uz         71-227-42-37

Jurnal haqida

Saytdagi havolasi: https://oliymahad.uz/jurnal-haqida

Nomlanishi: “Islom ma’rifati” ilmiy-adabiy, ma’naviy-ma’rifiy jurnal

Tillari: o’zbek, rus, ingliz, arab, turk

Muassis: Imom Buxoriy nomidagi toshkent islom instituti

Nashr boshlanish yili: 2023

Davomiyligi: yiliga 4 ta son

Ixtisosligi (sohalar):

Qur’onshunoslik, Hadisshunoslik, Fiqh, kalom ilmi, Ilohiyot, Islom tarixi va manbashunoslik, Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, Mumtoz sharq adabiyoti va manbashunoslik, Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik, Dinshunoslik, Ma’naviy tarbiya, Falsafa fanlari

 

Ссылка на сайте: https://oliymahad.uz/jurnal-haqida

Название: научно-литературный, духовно-просветительский журнал «ПРОСВЕЩЕНИЕ ИСЛАМА»

Языки: узбекский, русский, английский, арабский, турецкий

Учредитель: Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари

Год издания: 2023

Продолжительность: 4 выпуска в год

Специализация (области):

Корановедение, хадисоведение, фикх (исламское право), наука о каламе, теология, исламская история и источниковедение, текстология и литературное источниковедение, классическая восточная литература и источниковедение, сравнительная литературоведение, гибридная лингвистика и переводоведение, религиоведение, духовное образование, философия.

 

Website link: https://oliymahad.uz/jurnal-haqida

Title: scientific-literary, spiritual-educational journal «THE ENLIGHTENMENT OF ISLAM»

Languages: Uzbek, Russian, English, Arabic, Turkish

Founder: Tashkent Islamic Institute named after Imam Bukhari

Edition year: 2023

Duration: 4 issues per year

Specialization (fields):

Quran studies, hadith studies, fiqh (Islamic law), the science of kalam, theology, Islamic history and source studies, textual and literary source studies, classical oriental literature and source studies, comparative literature, hybrid linguistics and translation studies, religious studies, spiritual education, philosophy.

“Islom ma’rifati” ilmiy-adabiy, ma’naviy-ma’rifiy jurnal (ISSN: ) Imom Buxoriy nomidagi toshkent islom instituti muassisligida tashkil etilgan bo’lib, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 26-aprelda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro’yxatidan (№ 077254) o’tkazilgan. Jurnal Qur’onshunoslik, Hadisshunoslik, Fiqh, kalom ilmi, Ilohiyot, Islom tarixi va manbashunoslik, Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, Mumtoz sharq adabiyoti va manbashunoslik, Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik, Dinshunoslik, Ma’naviy tarbiya, Falsafa fanlarini qamrab oladi. Tahrir hay’ati a’zoligidan ulamolar va olimlar o’rin egallashgan.

Tahririyat manzili:

Toshkent islom instituti asosiy binosi

Toshkent, Olmazor tumani, Zarqaynar 18-bekr koʻcha, 47-uy

+998-71-227-42-37
islom-instituti@umail.uz

Qabul kunlari: yakshanbadan tashqari har kun

Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz:

Murojaat