islom-instituti@umail.uz         71-227-42-37
Хаттотлик

Tag

Настаълиқ ёзувининг шаклланиш тарихи ватараққиёти

У ҳолда “Настаълиқ” сўзини тахминан “ҳарфлари бир-бирига осиб қўйилган янги хат” деб талқин қилиш мумкин. Дарҳақиқат, дастлабки даврларда бу хат “насх-таълиқ” деб юритилган. Кейинчалик, бу икки сўз ўзаро бирикиб, “х” ҳарфи орадан тушиб колган ва ягона сўз сифатида “настаълиқ” деб юритила бошлаган... - ТИИ 4-курс талабаси Ҳабибуллаев Шайхназар

Исҳоқхон Ибратнинг “Жомиъул хутут” китобида ўрганилган ёзувлар тарихи

Исҳоқхон Ибратнинг тилшунослик фани соҳасида чуқур билимга эга эканлиги мазкур асарида намоён бўлган. Асарда энг ибтидоий – пиктографик ёзувлардан кейин вужудга келган финикия, яҳудий, сурия, араб, юнон, форс, хитой, славян, санскрит, ҳинд, арман, лотин, грузин, уйғур ва бошқа қирқдан ортиқ жаҳон ёзувлари, уларнинг келиб чиқиши, тараққиёти ҳақида маълумот берилган, бу ёзувлардан, алфавитлардан намуналар кетирилган... - 4-курс талабаси Ўрозов Алишер

Настаълиқ хатининг шаклланиш тарихи

"Настаълиқ" китобат санъатидан “насх” ва “сулс” ёзувларини сиқиб чиқарди - Асроров Козимхон Олимхон ўғли, Тиллар кафедраси ўқитувчиси

Ўрта Осиё хаттотлик санъати мактаблари тарихи

Бир неча аср давомида амалда қўлланилган араб ёзувининг 100 дан ортиқ тури мавжуд. 28 ҳарфдан иборат бўлган араб алифбосининг дастлабки шакли “Хатти маъқалий” бўлиб, тик чизиқлар билан ифодаланган.

Мовароуннаҳрда мавжуд араб ёзувидаги хат турлари

Хат турини “настаълиқ” деб номланиши ҳақида бир қанча қарашлар мавжуд: Султонали Машҳадийнинг таъкидлашича, Мир Али Табризий бу хатни  насх ва таълиқ ёзувлари асосида яратган.