islom-instituti@umail.uz         71-227-42-37

“Sahihul Buxoriy”dagi roviy Muhammad Ibn Salom

Imom Buxoriyning shayxlaridan (ustozlaridan) biri Muhammad Ibn Salom Poykandiydir. Imom Buxoriy Sahihul Buxoriyning turli boblarida Muhammad Ibn Salom Poykandiydan 36 ta hadis rivoyat qilgan.

Quyida Poykandiyni roviylik jihatidan tanib olsak:

Roviy haqida qisqa ma’lumot:

Ism: Muhammad Ibn Salom Al-Faroj

Rutbasi: Ishonchli, Dalilli

Shuhrati: Muhammad Ibn Salom Poykandiy

Kunyasi: Abu Abdulloh

Nasabi: Poykandiy, Buxoriy, As-Salmiy

Tug’ilgan: 160 h. 777 mil.

Vafoti: 225 h. 839 mil.

Yashagan: Poykand, Buxoro

Shogirdlari:

Muhammad Ibn Ismoil Al Buxoriy 194-256 h. 810-870 mil.

Rutbasi: Hifzi (eslab qolish) kuchli, Hadis fiqhida dunyo imomi

Fazl Ibn Al-Habbob Al-Jamhiy 207-304 h. 822-916 mil.

Rutbasi: Ishonchli, Dalilli

Fazl Ibn Abu Tolib Al-Hoshimiy 170-236 h. 786-850 mil.

Rutbasi: Ishonchli

Muhammad Ibn Yazid Ar-Rofe vafoti: 248 h. 862 mil.

Rutbasi: Hadisi zaif

Ahmad Ibn Nasr Al-Askariy

Rutbasi: Ishonchli

Ahmad Ibn Muhammad Al-Bahiliy

Rutbasi: Yengil

Ibrohim Ibn Muhammad Poykandiy

Rutbasi: Nomalum

Ismoil Ibn Hamdavayh Poykandiy

Rutbasi: Nomalum

Abbos Ibn Faraj Al-Royashiy vafoti: 257 h. 871 mil.

Rutbasi: Ishonchli

Abdulloh Ibn Vosil Al-Buxoriy 201-272 h. 816-885 mil.

Rutbasi: Ishonchli

Muhammad Ibn Sahl Al-Katib vafoti: 325 h. 937 mil.

Rutbasi: Ishonchli

Muhammad Ibn Abd Samarqandiy vafoti: 292 h. 905 mil.

Muhammad Ibn Yahyo Ibn Mandah 220-301 h. 835-914 mil.

Rutbasi: Ishonchli

Muhammad Ibn Yazid Al-Asadiy

Rutbasi: Hadisi tark qilingan

Ahmad Ibn Muhammad Al-Buxoriy

Yahyo Ibn Ismoil Al-Hamadoniy

Ajyaf Ibn Adam

Yusuf Ibn Al-Hadiy Al-Maqdisiy 225-296 h. 840-909 mil.

Rutbasi: Hadisi hasan

SHayxlari (Ustozlari):

Sufyon Ibn Uyayna Al-Haloliy

Rutbasi: Ishonchli, Hofiz, Hujjat

Abdulloh Ibn Muborak Al-Hanzoliy 118-181 h. 736-797 mil.

Rutbasi: Ishonchli, dalilli, faqih, olim, yaxshi xislatlar jamlangan

Anas Ibn Iyoz Al-Laysiy

Rutbasi: Ishonchli

Ibrohim Ibn Abdulloh Al-Maxzumiy

Rutbasi: Ishonchli

Ismoil Ibn Ulya Al-Asadiy

Rutbasi: Ishonchli, Hujjat, Imom

Ibrohim Ibn Muhammad Al-Fazoriy

Rutbasi: Ishonchli, Hujjat, Imom

Ismoil Ibn Ja’far Al-Ansoriy

Rutbasi: Ishonchli

Qosim Ibn Malik Al-Mazaniy vafoti: 190 h. 806 mil.

Rutbasi: Ishonchli

Jarir Ibn Abdulhamid Az-Zobbiy

Rutbasi: Ishonchli

Xolid Ibn Abdurlloh At-Tohhan

Rutbasi: Ishonchli

Sarij Ibn No’mon Al-Javhariy

Salom Ibn Salim Al-Hanafiy

Rutbasi: Ishonchli, Mutqin

Sahl Ibn Yusuf Al-Anmatiy

Rutbasi: Ishonchli

Abdurrohman Ibn Abdula’la Al-Quroshiy vafoti: 189 h. 805 mil.

Rutbasi: Ishonchli

Abdurrohman Ibn Muhammad Al-Mahoribiy vafoti: 195 h. 811 mil.

Rutbasi: Ishonchli

Abdurrohman Ibn Mahdiy Al-Anbariy 135-198 h. 752-814 mil.

Rutbasi: Ishonchli, dalilli, Hofiz, Rijollar va hadislarni tanuvchi

Abdulloh Ibn Idris Al-Avdiy 115-192 h. 733-808 mil.

Rutbasi: Ishonchli, Hujjat

Muhaddislarning u haqidagi fiklari (Jarh va ta’dil):

Ibn Hajar Asqaloniy: Ishonchli, dalilli

Zahabiy: Hofiz, Movarounnahrning muhaddisi

Abu Hotam Ar-Roziy: Ishonchli, Sodiq

Abu Nasr Ibn Mokulo: Ishochnli

Hasan Ibn Muhammad Al-Jiyaniy: Imom Buxoriyning shayxi (ustozi)

Sahl Ibn Mutavakkil: Katta muhaddislardan, ko’p hadis biluvchi, eslab qoluvchi va safar qiluvchi

 

Toshkent islom instituti talabasi

AbdurRohman Mansur

413800cookie-check“Sahihul Buxoriy”dagi roviy Muhammad Ibn Salom

Сиз нима дейсиз, фикр билдиринг: